Impressum

Stomatološka ordinacija Vallis dent d.o.o.

Mate Balote 3, Bale-Valle, Hrvatska
OIB: 25961656436

Kontakt

tel: +385911751686
e-mail: info@vallisdent.eu

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Pazinu, MBS: 130136282

IBAN: HR89 2340009 1111 215 204 otvorenog kod Privredne banke Zagreb d.d., Račkoga 6, 10000 Zagreb, SWIFT: PBZGHR2X

Osnivač: dr.med.dent. David Opšivač, specijalist stomatološke protetike